Hotline: 0936.636.232

THS. TRẦN HOÀNG HIỆP

THS. TRẦN HOÀNG HIỆP

  • Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực McFord University – USA
  • Kinh nghiệm làm việc tại Standard Chartered Bank Singapore và 26 năm làm việc trong và ngoài nước và giữ những vị trí quản lý quan trọng trong ngành ngân hàng và nhiều tập đoàn đa quốc gia.