Hotline: 0936.636.232

THS. NGUYỄN MINH TUẤN

– Chứng chỉ Nhà đào tạo chuyên nghiệp của Học viện Châu Á.

– Nắm giữ nhiều vị trí cấp cao của Coca – Cola Việt Nam:

+ Giám đốc Toàn quốc về phát triển và nâng cao năng lực, hiệu quả cho đội ngũ Bán hàng ;

+ Giám đốc miền Bắc về thực thi thị trường và triển khai kênh phân phối;

+ Giám đốc bán hàng vùng Đông Bắc;

+ Giám đốc Đào tạo và Tuyển dụng khu vực Miền Bắc và miền Trung.

– Chuyên gia đào tạo và huấn luyện để phát triển các kỹ năng cho đội ngũ nhân sự đến từ nhiều các lĩnh vực hoạt động khác nhau như : Panasonic, Coca- Cola, Vingroup, Microsoft, ABB, Viettel, VNPT, Vietnam Airline…

 

 

  + Giám đốc miền Bắc về thực thi thị trường và triển khai kênh phân phối;

+ Giám đốc bán hàng vùng Đông Bắc;

+ Giám đốc Đào tạo và Tuyển dụng khu vực Miền Bắc và miền Trung.

– Chuyên gia đào tạo và huấn luyện để phát triển các kỹ năng cho đội ngũ nhân sự đến từ nhiều các lĩnh vực hoạt động khác nhau như : Panasonic, Coca- Cola, Vingroup, Microsoft, ABB, Viettel, VNPT, Vietnam Airline…

blank

blank