Hotline: 0936.636.232

 • THS. NGUYỄN MINH TUẤN

  THS. NGUYỄN MINH TUẤN GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ hội […]

  Xem thêm
 • TS. LÊ ĐỖ DUY ÂN

  TS. LÊ ĐỖ DUY ÂN GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ […]

  Xem thêm
 • blank

  THS. PHAN SƠN

  THS.PHAN SƠN Giảng viên cao cấp về nhân sự Giám đốc Bộ phận tư vấn Quản trị – Học viện Quản trị HRD Academy Nguyên Giám đốc nhân sự – Tập đoàn Tecomen Nguyên Quản lý nhân sự – Tập đoàn Viettel và Vingroup

  Xem thêm
 • blank

  THS. NGUYỄN DUY KHA

  THS.NGUYỄN DUY KHA Giảng viên Quốc tế chương trình Doanh nhân Empretec do Đại học Havard thiết kế - chương trình độc quyền của tổ chức UNCTAD - Liên hợp quốc Chuyên gia hàng đầu, tác giả của nhiều mô hình quản trị nổi tiếng tại VN. Giám đốc kinh doanh Công ty TCPVN. Nguyên [...]

  Xem thêm
 • blank

  TS. NGUYỄN MẠNH HIỀN

  TS.NGUYỄN MẠNH HIỀN GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ hội được […]

  Xem thêm
 • blank

  THS. TRẦN THỊ MINH HẢI

  THS. TRẦN THỊ MINH HẢI GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ […]

  Xem thêm
 • blank

  TS. PHAN TẤT THỨ

  TS PHAN TẤT THỨ Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ hội được giới thiệu tới Quý vị dịch vụ […]

  Xem thêm
 • blank

  THS. Khuất Minh Hiền

  THS. Khuất Minh Hiền GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi cơ hội […]

  Xem thêm
 • blank

  NCS. TIẾN SĨ PHAN THẾ VINH

  NCS. TIẾN SĨ PHAN THẾ VINH GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HPM Kính thưa Ban lãnh đạo Quý công ty! Lời đầu tiên, Học viện đào tạo doanh nhân HPM xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và lời cảm ơn trân trọng vì đã cho chúng tôi […]

  Xem thêm
1 2 3 8