Hotline: 0936.636.232

THS. PHAN THANH TÙNG

THS.PHAN THANH TÙNG

ThS. Phan Thanh Tùng

Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ông từng giữ vị trí CEO Công ty Golden Highway Media Việt Nam. Ông có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy cho các khối Kinh doanh dịch vụ, Khối Ngân hàng, Khối Sản xuất như: Công ty Cổ phần Style Stone, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Petro Việt Nam, Vietnam Airlines, Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Hà Nội …

blank

blank