Hotline: 0936.636.232

ThS. Hoàng Lê Hoàng

  • Giám đốc Ban tài chính và đầu tư Quỹ Ford – Khu vực Đông Nam Á;
  • Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Eurocapital;
  • Tổng giám đốc Công ty Green Capital;
  • Giảng viên Top Olympia

blank

blank