Hotline: 0936.636.232

MBA. TRẦN TIẾN THỊNH

MBA. TRẦN TIẾN THỊNH

  • Thành viên HĐQT, Tư vấn Trưởng của Công ty CP Tư vấn Quản trị Ppower Consulting, Công ty CP Nha khoa Quốc tế Việt Pháp
  • Đã tư vấn và giảng dạy cho Viettel, PGBank, GPBank, Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty Giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình, Giống cây trồng Trung Ương, Công ty Sen vòi Hàn quốc Sobitex, Công ty Sách – Thiết bị giáo dục Nghệ An, TGIMEX Logistic, Công ty Thiết bị trường học Đăk Lăk, Hệ thống Đào tạo lập trình viên Bachkhoa Aptech, Tập đoàn Dệt may Phú Thành

 

blank

blank