Hotline: 0936.636.232

Ts. Hoàng Trung Dũng đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho công ty CP cung ứng và dịch vụ kĩ thuật hàng hải – Marserco

Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất, là sự đồng nhất, tập hợp tinh thần làm việc của nhân viên, giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, tạo đồng lực làm việc cho nhân viên, là hình ảnh đầu tiên được nhớ đến khi khách hàng, đối tác nhắc tới doanh nghiệp bạn. Văn hóa doanh nghiệp là giá trị vô hình vô cùng lớn đối với doanh nghiệp.

Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất, là sự đồng nhất, tập hợp tinh thần làm việc của nhân viên, giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, tạo đồng lực làm việc cho nhân viên, là hình ảnh đầu tiên được nhớ đến khi khách hàng, đối tác nhắc tới doanh nghiệp bạn. Văn hóa doanh nghiệp là giá trị vô hình vô cùng lớn đối với doanh nghiệp.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho công ty CP cung ứng và dịch vụ kĩ thuật hàng hải – Marserco

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững. Văn hóa doanh nghiệp chính là yêu tổ kết dính tất cả nhân sự của công ty lao động, cống hiến vì mục tiêu chung tổ chức. Với nhận thức đó Ban lãnh đạo công ty đã kết hợp với Tổ chức đào tạo doanh nhân HPM tổ chức chương trình Văn Hóa Doanh Nghiệp với sự chia sẻ của Ts. Hoàng trung Dũng Giám Đốc Đào Tạo của HPM

Ts.-Hoang-Trung-Dung-dao-tao-van-hoa-doanh-nghiep-cho-cong-ty-CP-cung-ung-va-dich-vu-ki-thuat-hang-hai-–-MarsercoTS. Hoàng Trung Dũng giảng về văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất, là sự đồng nhất, tập hợp tinh thần làm việc của nhân viên, giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, tạo đồng lực làm việc cho nhân viên, là hình ảnh đầu tiên được nhớ đến khi khách hàng, đối tác nhắc tới doanh nghiệp bạn. Văn hóa doanh nghiệp là giá trị vô hình vô cùng lớn đối với doanh nghiệp.

Ts.-Hoang-Trung-Dung-dao-tao-van-hoa-doanh-nghiep-cho-cong-ty-CP-cung-ung-va-dich-vu-ki-thuat-hang-hai-–-Marserco

blank

blank