Hotline: 0936.636.232

Tính bền vững của đào tạo kỹ năng doanh nghiệp, vai trò của các kỹ năng mềm

Mặc dù việc đào tạo kỹ năng doanh nghiệp được coi là một hiện tượng tích cực, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về tính bền vững của nó trên quan điểm tính liên tục và hiệu quảChúng tôi đánh giá cao việc nâng cao các kỹ năng mềm có thể nâng cao đáng kể tính bền vững của việc học tập tại nơi làm việc.

Tính bền vững của đào tạo kỹ năng doanh nghiệp, vai trò của các kỹ năng mềmMột tỷ lệ lớn của việc đào tạo tại nơi làm việc là phát triển các kỹ năng và năng lực cụ thể. Tuy nhiên, khi tiến bộ ng nghệ, số hóa và thay đổi liên tục biến đổi và làm tăng nhu cầu ng việc, chìa khóa để thành ng trong tương lai là tăng cường các loại kỹ năng để tối đa hóa những gì lực lượng lao động có thể học hỏi, sáng tạo và làm cùng nhau.

Do đó, việc không ngừng học hỏi các kỹ năng ngày càng trở nên có giá trị và quan trọng đối với sự thành ng trong tương lai. Những “kỹ năng mềm” hay “kỹ năng con người” này có thể được coi là những kỹ năng tổng hợp và là điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự phát triển liên tục của chuyên môn và kỹ năng chất thay đổi nhanh chóng theo những thay đổi của ngành và ng việc.

Tính bền vững của đào tạo kỹ năng doanh nghiệp, vai trò của các kỹ năng mềmTuy nhiên, các yêu cầu cá nhân ngày càng tăng và các vấn đề phức tạp trong cuộc sống làm việc đang làm gia tăng mối quan tâm về tính bền vững của việc học tập tại nơi làm việc. Dó đó, cần phải hiểu rõ rằng mặc dù việc học tập cá nhân là cốt lõi, sự thành ng của việc học tập tại nơi làm việc phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tình huống, văn hóa và cấu trúc trong doanh nghiệp.

Đào tạo kỹ năng mềm có thể đóng một vai trò nào đó trong việc học tập tại nơi làm việc bền vững không?

Yêu cầu ng việc không ngừng phát triển và thay đổi, đặt ra những thách thức cho các cá nhân và doanh nghiệp để luôn “cập nhật”. Các vấn đề gia tăng nếu người học trước tiên không có đủ khả năng để lãnh đạo bản thân, hành động sáng tạo hoặc cộng tác hiệu quả. Do đó, có thể hình dung rằng các kỹ năng mềm cung cấp một điểm khởi đầu bền vững cho việc học tập tại nơi làm việc và phát triển năng lực.

Tính bền vững của việc học tập tại nơi làm việc có thể được tiếp cận từ góc độ hạnh phúc, như sức khỏe thể chất và tinh thần; tính liên tục, như việc sử dụng hiệu quả kiến ​​thức hiện có; và hiệu quả, như việc áp dụng nhanh chóng các kiến ​​thức mới.

Vai trò của kỹ năng mềm trong 3 góc nhìn này là gì?

1. Tính ứng dụng

Tính bền vững kêu gọi việc thúc đẩy phúc lợi của con người trong các hoạt động khác nhau của các tổ chức, bao gồm cả học tập. Các giải pháp học tập kỹ năng mềm sử dụng ng nghệ, hiểu biết sâu sắc về hành vi và phương pháp thiết kế học tập để phát triển hiệu quả, ứng dụng nhanh chóng và sử dụng rộng rãi các kỹ năng mềm. Sau đó, các giải pháp học tập kỹ năng mềm có thể phát triển tốt nhất các kỹ năng và thiên hướng giúp các tổ chức và cá nhân duy trì khả năng hoạt động của mình và phát triển trong các hoàn cảnh phức tạp, không chắc chắn và thay đổi, do đó hỗ trợ hạnh phúc của cá nhân.

Tính bền vững của đào tạo kỹ năng doanh nghiệp, vai trò của các kỹ năng mềm2. Tính liên tục

Tính liên tục là khả năng chuyển giao và khả năng sử dụng của kiến ​​thức trước đây và hiện có. Nó được liên kết chặt chẽ với việc sử dụng các nguồn kiến ​​thức dài hạn như kiến ​​thức ngầm.

Các giải pháp học tập kỹ năng mềm thúc đẩy thực hành học tập hợp tác đảm bảo tính liên tục của kiến ​​thức dài hạn thông qua việc giúp mỗi nhân viên hiểu được điểm mạnh của họ, nhận ra kiến ​​thức có giá trị và học các kỹ năng mới bằng cách học cách giải quyết các vấn đề liên quan đến ng việc cùng với những người khác.

Học tập hợp tác cũng xây dựng một cách hiệu quả ý thức mạnh mẽ của cộng đồng nơi làm việc. Học tập cùng nhau tạo ra những cảm xúc tích cực và những cảm xúc này có thể lan tỏa sang các nhóm và dự án khác. Đặc biệt trong các nhóm ảo, nơi tất cả các thành viên làm việc ở các địa điểm khác nhau, cộng tác với những người khác sẽ tăng cường cảm giác kết nối.

3. Hiệu quả

Việc học tập trở nên không bền vững khi thời gian và nguồn lực đầu tư vào các nỗ lực học tập không đóng góp vào chất lượng hoặc năng suất của bản thân ng việc. Các sáng kiến ​​học tập bền vững giúp ng việc hiệu quả hơn.

Lý tưởng nhất là việc học diễn ra và được thực hiện trong khi làm việc — việc học và sử dụng nó diễn ra đồng thời. Yếu tố kỹ năng mềm quan trọng ở đây là kỹ năng học tập của chính người học. Ngoài ra, cần có kỹ năng lãnh đạo và cộng tác để phản ánh mức độ phù hợp và khả năng sử dụng của sáng kiến ​​đối với toàn bộ nhóm.

Tính bền vững của đào tạo kỹ năng doanh nghiệp, vai trò của các kỹ năng mềmBa quan điểm — ứng dụng, liên tục và hiệu quả — cũng được kết nối với nhau. Tính bền vững, vì việc sử dụng và tái sử dụng kiến ​​thức hiện có, cũng như áp dụng hiệu quả các kiến ​​thức và kỹ năng mới làm cho việc học trở thành một nguồn lực cho người học, do đó giảm bớt khối lượng ng việc và tăng cường sức khỏe.

Đào tạo  doanh nghiệp tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank