Hotline: 0936.636.232

Tại sao cần phải đào tạo kỹ năng doanh nghiệp?

Có một số lý do và động cơ thúc đẩy một doanh nghiệp phát triển các chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên.

Tại sao cần phải đào tạo kỹ năng doanh nghiệp?Có thể thấy rằng mục tiêu chung nhất của các chương trình đào tạo là giúp nhân viên đảm nhận tốt các vị trí hiện tại và chuẩn bị cho những vai trò trong tương lai. Các chủ đề bao gồm từ rất cụ thể cho các vị trí ng việc đến các kỹ năng mềm hỗ trợ cho họ.

Mục tiêu chính của doanh nghiệp là tăng năng suất của nhân viên để đạt được các mục tiêu kinh doanh, mục tiêu này thường được thực hiện bằng cách đảm bảo sự cân bằng giữa ng việc và con người. Mặt khác, đối với người lao động, cả sự nghiệp và sự phát triển bản thân đều rất quan trọng.

Tại sao cần phải đào tạo kỹ năng doanh nghiệp?Trong khi phát triển nghề nghiệp giúp họ đạt được mục tiêu, được thăng chức và thậm chí nhận được thù lao cao hơn, thì phát triển cá nhân mang lại sự hài lòng trong ng việc và khiến họ cảm thấy được coi trọng như những cá nhân bên ngoài ng việc.

Một sự khác biệt đáng kể giữa sự nghiệp và sự phát triển cá nhân là thực tế không phải tất cả các doanh nghiệp đều sẵn sàng đầu tư vào sự phát triển cá nhân của nhân viên cũng như sự nghiệp của họ. Phát triển cá nhân có thể bao gồm các khóa đào tạo không có mối tương quan trực tiếp đến ng việc đang được thực hiện.

Tại sao cần phải đào tạo kỹ năng doanh nghiệp?Một số doanh nghiệp có các chương trình đào tạo theo thời gian, được thiết kế để đào tạo toàn bộ lực lượng lao động của họ về các chủ đề cụ thể. Sự đa dạng của các chương trình này tất nhiên phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí doanh nghiệp hoặc ngành mà nó hoạt động.

Các chương trình bao gồm cập nhật cho nhân viên về các quy định và chính sách, thảo luận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, sự đa dạng, nghi thức tại nơi làm việc, v.v.

Việc tạo ra các chương trình đào tạo hiệu quả đòi hỏi bạn phải lựa chọn các chiến lược cho phép bằng chứng về việc học tập thành ng ở nhân viên của bạn. Có lẽ nhiệm vụ thách thức nhất đối với nhóm Học tập & Phát triển là thu hút nhân viên tham gia các chương trình đào tạo bắt buộc. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên hoàn thành các chương trình bắt buộc không phải là điều mà các nhóm L&D thích làm. Bạn có thể đẩy bao nhiêu? Hãy coi Học tập Chủ động như một phương tiện để thu hút nhân viên của bạn tham gia các chương trình đào tạo.

Tại sao cần phải đào tạo kỹ năng doanh nghiệp?Có một chiến lược cốt lõi khuyến khích nhân viên không chỉ đơn giản là ngâm mình trong các khái niệm mà thực sự thực hành chúng để tạo ra một chương trình đào tạo đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tập trung vào những thứ có liên quan ngay lập tức và có thể áp dụng cho mọi người trong ng việc hàng ngày của họ và đào tạo họ cho những ng việc trong tương lai.

Đối với các bộ phận xử lý thông tin nhạy cảm hoặc nơi các hành động sai hoặc không được tính toán có thể dẫn đến kết quả thảm khốc, bắt buộc phải tiến bộ từ các khái niệm đào tạo đơn giản. Đây có thể được coi là ‘Huấn luyện an toàn’ để mọi người có thể thử các hành vi mới trong quá trình huấn luyện mà không sợ bị ảnh hưởng hoặc đưa ra các quyết định có thể hạn chế nghề nghiệp, nó cho phép họ thử nghiệm mà không cần phán xét và giáo dục họ trong quá trình này.

Về cơ bản, đó là về sự hiểu biết và trải nghiệm các hành vi khác nhau sẽ diễn ra như thế nào khi bạn thực hành chúng. Bạn muốn duy trì lòng tự trọng, đưa ra những kinh nghiệm thực tế và hỗ trợ họ khi các thử nghiệm không diễn ra theo cách bạn muốn.

Mô phỏng môi trường giúp tạo ra một “nơi an toàn” cho nhân viên của bạn để thử chúng. Học tập tích cực giúp củng cố thông tin mới, vì vậy nhân viên chuyển giao thành ng các kỹ năng mới khi họ quay trở lại ng việc của mình.

Đào tạo inhouse tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank