Hotline: 0936.636.232

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO CÔNG TY CP BẾN XE TRUNG TÂM TP ĐÀ NẴNG

HPM rất vinh dự khi một lần nữa được là đơn vị đào tạo, tư vấn hệ thống cho quý công ty.
Dự án tái cấu trúc tổng thể về hệ thống quản trị, cải tiến hệ thống nhân sự, phần mềm quản trị bến xe và ứng dụng quản trị 4.0 trong điều hành doanh nghiệp.
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 12 người
Có thể là hình ảnh về 1 người và phòng tin tức
Có thể là hình ảnh về 7 người

blank

blank