HPM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP CHO CEO28

Nền kinh tế ngày càng phát triển khiến cho nhu cầu nhân lực ở các doanh nghiệp ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đứng ở vị trí “người cầm quân”, các lãnh đạo, quản lý cần có tầm nhìn, chiến lược nhân sự đúng đắn, phù hợp từ […]

HPM TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHÓA 26 VÀ 27

Ngày 15/04/2022 vừa qua, Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã tổ chức Lễ tổng kết cho lớp Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO26 và CEO27. Đã trải qua một thời gian dài học tập, giao lưu và kết nối cùng nhau, từ những người không quen biết các anh/chị lớp CEO đã […]