Hotline: 0936.636.232

QUY TRÌNH XÂY DỰNG DN BÀI BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ 4.0 ĐỂ SỐ HÓA HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH DN DÀNH CHO CEO25

Xây dựng một doanh nghiệp bài bản cũng giống như việc xây dựng một ngôi nhà hoặc một công trình kiến trúc. Để xây dựng doanh nghiệp thành công thì chủ doanh nghiệp đó phải biết nó sẽ như thế nào khi hoàn thành và lên kế hoạch cụ thể cho từng bước một theo hệ thống.

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển hoặc tầm nhìn và hướng đi của bạn thay đổi, thì chủ doanh nghiệp phải hệ thống lại các nguồn lực của mình có đủ mạnh để thúc đẩy mức tăng tưởng tiếp theo hay không. Điều này sẽ đảm bảo kết quả phát triển bền vững trong hiện tại và có những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các môi trường cạnh tranh hay các chính sách kinh tế là những yếu tố tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng doanh nghiệp trước những cơ hội, thách thức từ môi trường trở nên quan trọng, có ý nghĩa sống còn với nhiều doanh nghiệp.

Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành

Ngày nay, hiện đại hóa và tự động hóa trên nền tảng công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào nhiều quy trình và xuyên suốt trong chuỗi giá trị sản xuất – kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp. Chia sẻ về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và điều hành, ông Bùi Xuân Tiến, Tổng Giám đốc Học viện đào tạo doanh nhân HPM cho rằng, trong cuộc cách mạng 4.0, “cá nhanh nuốt cá chậm” đã thay thế cho “cá lớn nuốt cá bé”. Bởi thế, việc ứng dụng công nghệ 4.0 là yêu cầu cấp thiết đối với quản trị doanh nghiệp hiện nay.

Xét về mặt thực trạng hiện nay, để có thể chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ quản trị 4.0, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, các nhà quản lý và doanh nghiệp cần hội tụ đủ 3 yếu tố sau: Tiếp cận số – đến từ tầm nhìn của nhà lãnh đạo và kế hoạch chuyển đổi tổng thể, Nền tảng số – cơ sở hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp, Văn hóa số – thể hiện qua cam kết của ban giám đốc.

Vậy làm thế nào để đạt tới các mục tiêu này trong điều kiện nguồn lực vốn và con người giới hạn? Ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 để số hóa hệ thống điều hành đủ hiệu quả?

Nắm bắt được vấn đề này, ngày 17-19/4/2021 Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã nghiên cứu lên chương trình “Quy trình xây dựng DN bài bản và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 để số hóa hệ thống điều hành DN” dành cho khóa CEO25 và được giảng dạy bởi thầy Bùi Xuân Tiến – Tổng giám đốc HPM. Khóa học sẽ giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết được các vấn đề trong việc xây dựng cũng như phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

Quy trình xây dựng DN và ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 điều hành DN

blank

blank