Hotline: 0936.636.232

LỄ TỔNG KẾT LỚP GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO 01

CFO khác hoàn toàn với kế toán, rất nhiều nhiệm vụ của giám đốc tài chính mà kế toán trưởng không thể thực hiện được, không những phải giỏi về lĩnh vực tài chính mà còn phải có thầm nhìn tư duy chiến lược, nhạy bén về các khoản đầu tư của DN.

Doanh nghiệp muốn vững mạnh thì không thể không vững mạnh về tài chính, vì vậy CFO là một vị trí vô cùng quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp.

Với 07 nội dung cốt lõi trong quản trị tài chính doanh nghiệp, lớp Giám Đốc Tài Chính đã kết thúc thành công tốt đẹp và có buổi lê tốt nghiệp trang trọng tại Tầng 04 Catbi Plaza.

HPM hy vọng sẽ giúp cho các anh chị có những kiến thức mới và ứng dụng trong hoạt động doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó thông qua các hoạt động của lớp, HPM chúc các anh chị có những kết nối giá trị hơn nữa trong kinh doanh và cuộc sống