Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP

Như các bạn đã biết, một trong những việc “gian nan” nhất của người lãnh đạo doanh nghiệp là tìm kiếm, thu hút, giữ chân những nhân tài phù hợp. Bất kỳ chiến lược hoặc mô hình hoạt động kinh doanh nào cũng bị thất bại nếu không có những con người phù hợp luôn sẵn sàng thực thi.

Khoá học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Xây dựng chiến lược kinh doanh đã khó nhưng để duy trì được hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn hơn. Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước ta hiện nay đều gặp rắc rối trong việc xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự bài bản và chuyên nghiệp.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Như vậy, một nhà lãnh đạo hay chủ doanh nghiệp nhìn chung đều có nền tảng kiến thức chuyên sâu về tài chính, về marketing, về kinh doanh nhưng nhiều người lại đang có những “lỗ hổng” về quản lý nhân sự trong chính doanh nghiệp của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh của công nghệ 4.0 thì nhân sự lại là nguồn lực lớn mạnh đảm bảo sự phát triển thịnh vượng và lớn mạnh của họ.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Mặt khác, để có thể quản lý và giữ chân đội ngũ nhân sự hiệu quả theo như kỳ vọng thì bản thân doanh nghiệp cũng phải xây dựng nên một nền văn hoá thân thiện, hiện đại. Văn hoá doanh nghiệp mặc dù là yếu tố vô hình nhưng lại đóng vai trò quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Nói một cách khác, văn hoá chính là linh hồn chi phối hoàn toàn doanh nghiệp.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Thấu hiểu được những khó khăn này cùng với mong muốn mang đến những kiến thức, công cụ để quản trị nhân sự hiệu quả nhất, phù hợp với nền văn hoá Việt Nam, ngày 11-12/12/2021, Học viện HPM đã tổ chức triển khai chuyên đề tiếp theo giành cho khoá học Giám đốc điều hành: Quản trị nhân sự và xây dựng hệ thống nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp & Xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại. Khoá học được giảng dạy bởi chuyên gia Phan Sơn.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Sau khi tham gia khoá học, các anh/chị học viên CEO sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng về hệ thông nhân sự hiện đại, giúp các CEO quản trị được nhân sự tốt hơn, giữ chân được nhân tài, gia tăng hiệu suất làm việc và hiệu quả làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp và biết cách xây dựng nền văn hoá phù hợp.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

blank

blank