Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Không riêng gì những bạn trẻ mới bắt đầu đi làm, nhiều cán bộ quản lý của chúng ta ngày nay vẫn còn lúng túng với vô số những việc sự vụ, phát sinh. Một nghịch lý là khi chúng ta càng giải quyết việc sự vụ, thì ta lại thấy càng có nhiều việc sự vụ hơn. Việc lập kế hoạch thường được hiểu là liệt kê những công việc cần làm.

Khoá học quản lý cấp trung chuyên nghiệp

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Nhưng khi ta đã dành thời gian liệt kê rồi, ta cũng không sao kiểm soát và hoàn thành được chúng đúng tiến độ. Điều đó, khiến chúng ta luôn luôn bị động với công việc. Chúng ta bị quá tải, kém sáng tạo, bị thời gian rượt đuổi cũng từ đó phát sinh.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Thấu hiểu điều này, ngày 27-28/11/2021, Bộ KHĐT đã phối hợp cùng Học viện Đào tạo HPM triển khai tổ chức chương trình: Kỹ năng lập kế hoạch và ứng dụng chuyển đổi số để lập kế hoạch hiệu quả. Chương trình được giảng dạy bởi chuyên gia Lê Đại Ngọc và thu hút được rất nhiều anh/chị học viên tham gia.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Nội dung chương trình

· Nhận diện và tư duy kế hoạch theo KOALA

· Các công cụ xây dựng kế hoạch chuyên nghiệp

· Uỷ thác và phân công công việc theo kế hoạch

· Thực hiện kế hoạch bằng phong cách quản lý

· Chuyển đổi số trong quản lý kế hoạch là gì?

· Lợi ích khi doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý kế hoạch

· Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong quản lý kế hoạch

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Chương trình đào tạo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ quản lý sẽ nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và quản lý kế hoạch. Đồng thời, hiểu được và thực hành áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát chúng.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Ngoài ra, chương trình còn giúp đội ngũ quản lý nâng cao giải pháp chuyển đổi số trong quản lý kế hoạch, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả thời đại chuyển đổi số và áp dụng chuyển đổi số vào việc quản lý kế hoạch mục tiêu.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Chuyên gia Lê Đại Ngọc rất khéo léo lồng ghép các hoạt động bài tập nhóm với kiến thức của chuyên đề nên các anh/chị học viên rất hào hứng và nhiệt tình tham gia. Thông qua bài tập nhóm, các anh/chị học viên vừa kết nối lại với nhau , vừa nâng cao tinh thần làm việc nhóm lại vừa rút ra được nhiều kiến thức bổ ích cho chính bản thân mình.

Một số hình ảnh khác của khoá học

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

blank

blank