Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trên thực tế, quản trị dòng tiền chính là việc doanh nghiệp đưa ra những chiến lược kinh doanh, thực hiện các kế hoạch và có sự đánh giá để điều chỉnh sự luân chuyển ra vào của dòng tiền trong doanh nghiệp. Việc quản trị này nhằm mục đích hướng tới tối đa lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể kiếm được theo các kế hoạch, chính sách ban lãnh đạo đã đề ra.

Khoá học giám đốc tài chính chuyên nghiệp

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nếu doanh nghiệp quản trị dòng tiền tốt sẽ giúp đội ngũ ban lãnh đạo linh động cũng như chủ động hơn trong việc nắm bắt được tình hình sức khoẻ tài chính, biết được phần trăm hiệu quả của việc sử dụng nguồn tài chính hợp lý.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đây được xem là cơ sở dữ liệu quan trọng để doanh nghiệp xây dựng được một kế hoạch tài chính tối ưu với mục đích phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Chính vì thế, quản trị dòng tiền tốt sẽ giúp đảm bảo sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp, quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Ngày 15-16/1/2022, Học viện đào tạo HPM đã kết hợp cùng Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền tổ chức khoá học dành cho giám đốc tài chính, giám đốc điều hành: Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Khoá học được giảng dạy bởi chuyên gia Đoàn Hữu Cảnh.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Sau khi tham gia khoá học này, các anh/chị học viên sẽ nhận diện được các loại chi phí và phân tích các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm; hiểu được các mô hình quản trị chi phí và biết quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp; nhận biết được các loại lãng phí và biện pháp tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh; xây dựng được chiến lược, kế hoạch chi phí dài hạn cho doanh nghiệp.

blank

blank