Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Một trong những điều quan trọng nhất để đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp của bạn là xác định rõ mô hình doanh thu. Mô hình doanh thu sẽ giúp bạn hiểu được doanh thu đến từ đâu, bằng cách nào?

Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành

Đồng thời cũng là cách để bạn chứng tỏ và thuyết phục trước những nhà đầu tư tiềm năng về kế hoạch để đem lại doanh thu và cách tối đa hóa lợi nhuận thu được. Mô hình doanh thu bạn chọn cũng thể hiện chiến lược kinh doanh của bạn. Rõ ràng, để lựa chọn được mô hình doanh thu phù hợp bạn phải căn cứ theo đặc điểm của thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh hiện có…

Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều cần hoạt động với một sơ đồ tổ chức rõ ràng. Một mô hình kinh doanh có chiến lược và có chiều sâu luôn thể hiện rõ các mối quan hệ báo cáo và hỗ trợ cho giao tiếp thông tin thông suốt. Kết quả là dòng chảy quy trình công việc cực kỳ hiệu quả.

Ban lãnh đạo cấp cao chính là những người phải đưa ra quyết sách chính là họ sẽ quyết định sử dụng mô hình sơ đồ tổ chức nào mà có thể hỗ trợ tốt nhất các hoạt động nội bộ của công ty.

Thấu hiểu điều này, Ngày 23 -24/10/2021, Học viện HPM tiếp tục tổ chức chuyên đề tiếp theo của khoá CEO 27: Mô hình xây dựng doanh nghiệp bài bản thời đại 4.0. Chuyên đề được giảng dạy bởi thầy Bùi Xuân Tiến – Tổng giám đốc HPM.

Sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên qua các bài giảng trực quan, sinh động, hấp dẫn đã tạo cơ hội để các học viên tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, làm cho không khí lớp học sôi nổi, cởi mở. Cũng trong lớp học, các học viên được truyền đạt cách xây dựng cũng như phát triển doanh nghiệp một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CEO 27: MÔ HÌNH XÂY DỰNG DOANH NGHỊÊP BÀI BẢN THờI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

blank

blank