Hotline: 0936.636.232

Hội thảo Hiệp Định TPP 2014 Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp và xu hướng kinh tế 2015

Ngày 28/12, Sở ng thương Hải Phòng phối hợp với Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức hội thảo kinh tế: HIỆP ĐỊNH TPP – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP/ DỰ BÁO XU HƯỚNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2015. Ngày 28/12, Sở ng thương Hải Phòng phối hợp với Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức hội thảo kinh tế: HIỆP ĐỊNH TPP – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP/ DỰ BÁO XU HƯỚNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2015.
Ngày 28/12, Sở ng thương Hải Phòng phối hợp với Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức hội thảo kinh tế: HIỆP ĐỊNH TPP – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP/ DỰ BÁO XU HƯỚNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2015. Ngày 28/12, Sở ng thương Hải Phòng phối hợp với Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức hội thảo kinh tế: HIỆP ĐỊNH TPP – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP/ DỰ BÁO XU HƯỚNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2015.Hội thảo có sự tham dự của TS Võ Trí Trành, Ông Hà Duy Tùng vụ phó vụ Hợp tác Quốc tế Bộ tài chính, Lãnh đạo Sở ng thương và các Sở ban ngành cùng Hơn 300 doanh nhân đại diện cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

blank

blank

blank

blank

blank