Hotline: 0936.636.232

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Rất nhiều lãnh đạo đã mắc lỗi khi áp đặt văn hóa mà không khơi gợi nhận thức của nhân viên mình với các giá trị văn hóa. Nếu không giảng giải được cặn kẽ hệ thống các giá trị văn hóa của doanh nghiệp có ích lợi gì với nội bộ tổ chức, tất yếu mọi hình thức triển khai chỉ là phong trào.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 05/05/2018, Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng đã phối hợp cùng Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp HPM tổ chức chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp” cho hơn 150 CBCNV công ty. Chương trình được giảng dạy bởi TS. Hoàng Trung Dũng, giảng viên giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo văn hóa doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp” giúp học viên nhận thức được rõ vai trò của văn hóa doanh nghiệp; nắm được các cách thức để có thể tự mình cùng với Ban lãnh đạo công ty xây dựng được “một nền văn hóa mạnh và phù hợp cho công ty của mình”; cung cấp cho các anh chị học viên các kiến thức tổng quan về các yếu tố trong văn hóa doanh nghiệp ( văn hóa kinh doanh, văn hóa lãnh đạo, văn hóa tổ chức…); ý nghĩa và lợi ích của văn hóa đối với sự phát triển của doanh nghiệp; các yếu tố cấu thành của văn hóa doanh nghiệp ( chuẩn mực hành vi, tư tưởng, tình cảm, thái độ, ứng xử…).

Văn hóa luôn là yếu tố tồn tại song song với quá trình phát triển doanh nghiệp. Ngày nay, để đánh giá một doanh nghiệp ngoài các yếu tố về công nghệ, nguồn nhân lực, hiệu quả kinh doanh…người ta còn quan tâm đến giá trị cốt lõi của nó chính là văn hóa doanh nghiệp. Trong thời kì hội nhập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết. Lãnh đạo là người tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa.

Phương pháp đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” áp dụng các kiến thức để thực hành các kỹ năng, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề dựa trên các tình huống thực tế. Từ đó giúp các anh chị học viên tự rút ra được những bài học, kinh nghiệm trong việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp.

Qua chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” đã giúp các anh chị học viên nắm được các cách thức để xây dựng cho doanh nghiệp một nét văn hóa đặc trưng, có sự khác biệt; nhằm tạo động lực cho nhân viên, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý. HPM mong rằng sau chương trình này sẽ tiếp tục có được nhiều cơ hội hợp tác với Quý doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP HỌC

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng

blank

blank