Hotline: 0936.636.232

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên?

Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên là rất quan trọng để nâng cao hiệu suất của nhân viên.

Trên thực tế, một báo cáo năm 2019 được ng bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Kinh doanh và Quản lý chỉ ra rằng 90% nhân viên được khảo sát đồng ý hoặc đồng ý mạnh mẽ rằng các chương trình đào tạo và phát triển đã cải thiện hiệu suất ng việc của họ.

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên

Các ng ty có thể cung cấp nhiều loại cơ hội đào tạo và phát triển trực tiếp hoặc trực tuyến cho nhân viên. Và họ có thể sử dụng đào tạo tại chỗ, đào tạo của bên thứ ba hoặc các hoạt động ngoài cơ sở để cung cấp các cơ hội đó. Đây là một số hình thức đào tạo và phát triển thường dành cho nhân viên:

  • Đào tạo quản lý
  • Đào tạo bán hàng
  • Đào tạo nhân viên mới
  • Các chương trình kèm cặp

Sau đây là một số cách các nỗ lực đào tạo và phát triển nhân viên cải thiện hiệu suất của nhân viên.

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên

Đào tạo cho những trách nhiệm mới

Cho dù họ đang đào tạo chéo để hiểu nhiều vai trò hoặc chuyển sang vị trí mới, nhân viên có thể chuẩn bị cho các trách nhiệm bổ sung thông qua các cơ hội đào tạo và phát triển. Các chương trình đào tạo và phát triển có thể giúp nhân viên học các kỹ năng họ cần trong vai trò hiện tại và giới thiệu các kỹ năng lãnh đạo và kiến ​​thức phần mềm mà họ sẽ cần trong tương lai. Một hình thức đào tạo, học việc, cho phép nhân viên bắt đầu với tư cách là thực tập sinh và tiến lên vai trò cấp cao hơn.

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên

Tìm hiểu thông tin cập nhật về ngành và ng nghệ

Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên có thể giúp nhân viên luôn cập nhật những thay đổi trong ngành của họ, chẳng hạn như tiêu chuẩn đạo đức, an toàn hoặc chất lượng. Họ cũng có thể chỉ cho nhân viên những cách suy nghĩ và làm việc mới, sử dụng ng nghệ và quy trình cập nhật và giáo dục nhân viên về các mối đe dọa an ninh mạng. Việc áp dụng các ng cụ và phương pháp mới này vào vai trò hàng ngày của họ có thể dẫn đến kết quả tốt hơn cho nhân viên – và người sử dụng lao động của họ.

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên

Thích ứng với ng việc từ xa

Theo ng ty nghiên cứu Brandon Hall Group, các biện pháp phòng ngừa an toàn liên quan đến đại dịch COVID-19 đã chuyển khoảng 80% nhân viên sang làm việc từ xa. Vì hầu hết các nhân viên trước đây đều làm việc tại chỗ, các ng ty và những người làm việc cho họ đã phải vật lộn với việc tìm kiếm và triển khai các ng cụ và tài nguyên mới để thích ứng với môi trường mới này cho ng việc. Đào tạo và phát triển tập trung vào các quy trình mới này có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi này.

Cập nhật đào tạo nhân viên mới

Nhân viên mới thường được đào tạo như một phần của quá trình giới thiệu. Nhưng những bổ sung về thông tin họ học được trong khóa đào tạo đó rất có giá trị. Các bài học thường dễ hiểu hơn khi nhân viên đã quen thuộc hơn với tổ chức và vai trò của chính họ. Ngoài ra, những cập nhật này cung cấp các cơ hội để củng cố nền giáo dục đa dạng, ng bằng và hòa nhập (DEI). Các ng ty thường bắt buộc nhân viên phải hoàn thành các khóa đào tạo hàng năm về các vấn đề quan trọng như chống quấy rối và tuân thủ pháp luật.

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm có thực sự nâng cao hiệu suất nhân viên

Giải quyết các phát hiện đánh giá hiệu suất

Các chương trình đào tạo và phát triển có thể giúp nhân viên xây dựng dựa trên những điểm mạnh và giải quyết những khiếm khuyết được xác định trong các đánh giá về hiệu suất của họ. Những đánh giá này thường đề xuất kiến ​​thức hoặc kỹ năng mà nhân viên nên tập trung để cải thiện, và các nỗ lực đào tạo và phát triển có thể giúp nhân viên đáp ứng nhu cầu đó. Các chương trình đào tạo và phát triển cũng có thể giúp nhân viên khám phá các lĩnh vực mà họ có thể sử dụng các cơ hội giáo dục và hỗ trợ bổ sung.

Phát triển kỹ năng mềm

Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên có thể củng cố các kỹ năng mềm cần thiết để thích ứng với những thay đổi trong ng việc và xã hội. Đào tạo nêu bật các ví dụ về kỹ năng mềm như khả năng phục hồi, trí tuệ cảm xúc và sự nhanh nhẹn trong môi trường chuyên nghiệp có thể tạo ra bầu không khí thúc đẩy năng suất và tình bạn thân thiết.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank