Hotline: 0936.636.232

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY CP SHINEC

Đến với chương trình đào tạo “Quản trị chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp” với nội dung tập trung vào việc quản trị một tổ chức từ góc nhìn tổng thể thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài để lựa chọn chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Học viên sẽ tiếp cận 3 cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp, quy trình quản trị chiến lược, xác định lợi thế cạnh tranh, đạo đức và trách nhiệm xã hội,…kiểm soát việc thực hiện chiến lược. Chương trình đào tạo được tổ chức vào ngày 15-16/02/2020 với sự giảng dạy của Ths.Ngô Quý Nhâm.

Một doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đều có một chiến lược, dù tường minh hay tiềm ẩn. Tuy nhiên các doanh nghiệp thường có những câu hỏi sau: Làm sao hoạch định được một chiến lược phù hợp?, Làm sao thông báo chiến lược công ty đến nhân viên và các thành phần liên quan một cách chính xác và hiệu quả nhất?, Làm sao thực hiện được chiến lược doanh nghiệp đã được hoạch định?

Đến với chương trình đào tạo “Quản trị chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp” với nội dung tập trung vào việc quản trị một tổ chức từ góc nhìn tổng thể thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài để lựa chọn chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Học viên sẽ tiếp cận 3 cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp, quy trình quản trị chiến lược, xác định lợi thế cạnh tranh, đạo đức và trách nhiệm xã hội,…kiểm soát việc thực hiện chiến lược. Chương trình đào tạo được tổ chức vào ngày 15-16/02/2020 với sự giảng dạy của Ths.Ngô Quý Nhâm.

 Học viện đào tạo doanh nhân HPM

Công ty CP Shinec có trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Shinec là chủ đầu tư của Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền, trong hơn 12 năm xây dựng và khai thác kinh doanh, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền luôn chú trọng cải tiến hệ thống quản lý, phát triển các hoạt động dịch vụ tiện ích nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, trở thành đối tác phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo cung cấp các cách thức một tổ chức hoạch định và vận hành những chiến lược của họ. Các chủ đề chính bao gồm phân tích có hệ thống trong vận hành, phân tích các ngành và nhóm ngành mà tổ chức đang tham gia, việc xác định các yếu tố chủ chốt tạo nên sự thành công và năng lực cạnh tranh cũng được khai thác. Các chiến lược phù hợp sẽ được xác định trước khi lựa chọn chiến lược và vấn đề của việc thực hành.

Nhận thức phổ quát về tình hình thực tế là mặc dù hoạch định chiến lược là một quá trình hệ thống nhưng nó thường được thực hiện dựa trên những thông tin không đúng và sai lệnh. Chương trình vì vậy tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro, giới thiệu về việc áp dụng, phát triển các mô hình hoạch định đa tình huống.

Chương trình đào tạo đa phần dựa trên việc nghiên cứu tình huống thực tế. Hoạch định chiến lược ở cấp độ này nặng về yếu tố nghiên cứu. Học viên được yêu cầu tham gia vào dự án nghiên cứu về một chủ đề chiến lược quan tâm. (Một dự án điển hình sẽ cần được phân tích, so sánh và đối chiếu giữa hai công ty trong cùng một ngành nghề).

Chương trình Quản trị chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp

blank

Chương trình tập trung vào mục tiêu quản lý một tổ chức từ một bối cảnh tổng thể. Quản trị chiến lược bao gồm cả việc hoạch định và triển khai chiến lược. Nó đại diện cho một cách tiếp cận có hệ thống được các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận sử dụng để mang lại giá trị phù hợp cho các bên liên quan; duy trì lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu công việc. Vì chú trọng vào việc quản trị toàn doanh nghiệp, quản trị chiến lược nhìn chung là một nhiệm vụ ở cấp độ điều hành, yêu cầu sự phối hợp của nhiều kỹ năng và kiến thức từ nhiều lĩnh vực như tài chính, marketing, điều hành chung, kế toán, và quản trị nhân sự.

Do bản chất của mình, quản trị chiến lược vừa là môn nghệ thuật, vừa là môn khoa học yêu cầu những phân tích chính xác cả về chất và lượng. Nó đòi hỏi nhiều kỹ năng như suy luận phân tích, tư duy hệ thống, khả năng dự đoán chính xác. Lập luận trung tâm của quản trị chiến lược là những cơ hội để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững của một công ty được cải thiện hiệu quả khi những nhà quản lý có một chiến lược thông minh, kịp thời để điều hành tổ chức, và họ liên tục thực hiện, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch với những cải tiến thận trọng.

blank

Học viện đào tạo doanh nhân HPM luôn tự hào là một trong những DN tiên phong trong việc đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng cho các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn biết ơn và thầm cảm ơn sự tin tưởng của Công ty CP Shinec, HPM đã đang và sẽ luôn là đối tác song hành cùng DN trong việc thực hiện công tác đào tạo chuyên môn giúp DN phát triển bền vững.

blank

blank

blank