Hotline: 0936.636.232

Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch & triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua ( 09-10/06/2018 ) HPM đã tổ chức đào tạo chuyên đề “Kỹ năng lập kế hoạch & triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả”. Chuyên đề nằm trong khóa học Quản lý sản xuất chuyên nghiệp được giảng dạy bởi Ths. Phan Khắc Thành, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thực tế trong quản lý sản xuất. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua ( 09-10/06/2018 ) HPM đã tổ chức đào tạo chuyên đề “Kỹ năng lập kế hoạch & triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả”.

Chuyên đề nằm trong khóa học Quản lý sản xuất chuyên nghiệp được giảng dạy bởi Ths. Phan Khắc Thành, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thực tế trong quản lý sản xuất. Kỹ năng lập kế hoạch & triển khai kế hoạch sản xuất là những kỹ năng vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Xem xét nhu cầu thị trường và cân bằng nguồn lực của doanh nghiệp để lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguồn lực theo kế hoạch và giải quyết các vấn đề phát sinh là những kỹ năng cần thiết của cấp quản lý tại các bộ phận liên quan đến quy trình sản xuất trong doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất bước đầu được thể hiện qua kế hoạch, song quá trình thực hiện luôn bao gồm các rủi ro, bất trắc không như hoạch định, đồng thời sự phối hợp giữa các bộ phận cung ứng – thi công – nhân sự – quản lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sản xuất được như mong muốn.

Chuyên đề đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch & triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả” cung cấp cho các Anh/Chị học viên các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch; các phương pháp để xây dựng kế hoạch sản xuất: kế hoạch theo kỳ vọng, kế hoạch theo tuần, kế hoạch theo ngày…; quy trình triển khai kế hoạch sản xuất; thực hành lập và triển khai kế hoạch sản xuất.

Kế hoạch sản xuất giữ vai trò rất quan trọng vì cả nhà máy, công ty sẽ phải vận hành theo kế hoạch sản xuất được lập. Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, phương pháp lập và quản lý kế hoạch sản xuất hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất của mình từ đó tăng cao lợi nhuận. HPM tin rằng với những kiến thức và kinh nghiệm được truyền tải trong chuyên đề đào tạo sẽ giúp các Anh/Chị học viên có thể áp dụng ngay vào trong công việc nhằm nâng cao và tối ưu được hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

blank

blank