Hotline: 0936.636.232

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Năng suất của nhân viên là một lĩnh vực khác mà tầm quan trọng của đào tạo và phát triển có thể được nhìn thấy.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Những nhân viên tham gia các chương trình đào tạo và phát triển hiệu quả sẽ làm việc hiệu quả hơn. Để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên của mình, các tổ chức có thể thực hiện các biện pháp này.

  • Đo lường kết quả thực hiện – Đánh giá kết quả ng việc để xác định mức độ cải tiến
  • Đưa ra các đánh giá trước và sau đào tạo – Yêu cầu nhân viên chia sẻ những gì họ mong đợi từ các chương trình đào tạo và phát triển và liệu những nỗ lực của ng ty có đáp ứng được những kỳ vọng đó hay không
  • Khai thác dữ liệu – Nghiên cứu dữ liệu như thời gian dành cho một khóa học hoặc tỷ lệ bỏ học để thu thập thông tin chi tiết về cách nhân viên tương tác với nội dung
  • Thực hiện các cuộc thăm dò và kiểm tra – Các cuộc thăm dò và cuộc thi trong quá trình đào tạo có thể đo lường kiến ​​thức và mức độ tương tác của nhân viên

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Năng suất của nhân viên có thể là một chỉ số đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo. Dưới đây là một số ví dụ về các cách mà các chương trình đào tạo và phát triển thúc đẩy năng suất của nhân viên.

Cải thiện quản lý ng việc

Các chương trình đào tạo và phát triển giúp nhân viên quản lý nhiệm vụ theo cá nhân hoặc theo nhóm, dựa trên sự hiểu biết nhiều hơn về các quy trình và các mục tiêu được xác định rõ ràng. Bởi vì nhân viên thành thạo các kỹ năng cần thiết cho ng việc của họ, họ sẽ cần ít thời gian hơn để tìm cách thực hiện nhiệm vụ.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Nhắm mục tiêu kỹ năng bắt buộc

Cung cấp đào tạo và phát triển cho nhân viên cho phép người sử dụng lao động xác định chính xác kiến ​​thức và kỹ năng mà họ muốn nhân viên của họ có. Các chương trình đào tạo và phát triển có thể giáo dục nhân viên về các kỹ năng mới hoặc cung cấp thông tin cập nhật về các kỹ năng hiện có để nâng cao năng suất.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Khuyến khích cải tiến liên tục

Các ng nghệ luôn thay đổi ngày nay kêu gọi nâng cao kỹ năng thường xuyên và các chương trình đào tạo và phát triển cung cấp cơ hội đó. Những nỗ lực này khuyến khích sự đổi mới và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cải tiến quy trình – với ít sự giám sát hơn.

Tạo niềm tin

Không chỉ những nhân viên đã tham gia các chương trình đào tạo và phát triển sẽ tự tin hơn vào kiến ​​thức và khả năng của mình mà cả những người quản lý của họ cũng vậy. Sự tự tin này thúc đẩy tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm với kết quả ng việc.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tăng hiệu suất của nhân viên

Xác định rõ kỳ vọng

Các chương trình đào tạo và phát triển có thể giúp tổ chức làm rõ cho nhân viên những mong đợi của họ. Nỗ lực này thúc đẩy một nền văn hóa dựa trên hiệu suất, trong đó nhân viên đặt ra các mục tiêu có thể đạt được dựa trên các nguyên tắc tổ chức được xác định rõ ràng.

Tăng cường sự tương tác của nhân viên

Khi nhân viên biết rằng họ có một nhà tuyển dụng ủng hộ, họ sẽ gắn bó hơn và nhiệt tình hơn trong việc thực hiện ng việc ở cấp độ cao. Cung cấp cho nhân viên các cơ hội đào tạo và phát triển cho thấy một nhà tuyển dụng sẵn sàng hỗ trợ nhân viên của mình trong suốt sự nghiệp của họ.

Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank