Hotline: 0936.636.232

ĐÀO TẠO KHUNG NĂNG LỰC NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP MM14

Khung năng lực đóng vai trò quan trọng, có thể ứng dụng đa dạng trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp như: tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quy trình đánh giá và đãi ngộ nhân viên,… Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân sự là yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp tối ưu quy trình đánh giá chuyên môn, kỹ năng và thái độ làm việc của nhân viên trong công ty.

Vậy bạn đã biết các doanh nghiệp ngày nay đang xây dựng khung năng lực như thế nào chưa? Cấu trúc xây dựng khung năng lực là gì?

Khung năng lực của nhà quản lý thực tế là cách quản lý nhân sự để áp dụng cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Khung năng lực được sử dụng làm cơ sở để tuyển dụng đội ngũ quản lý và cán bộ có năng lực cũng như là cơ sở giữ vai trò then chốt cho việc hệ thống lại cán bộ lãnh đạo – quản lý. Các năng lực trong khung năng lực được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá ứng viên. Khác với bộ tiêu chuẩn tuyển dụng thông thường, doanh nghiệp có thể chỉ định năng lực cần thiết phải đánh giá khi tuyển dụng và cấp độ tối thiểu mà một ứng viên khi được tuyển chọn.

Khóa đào tạo quản lý cấp trung

Khung năng lực sẽ giúp các nhà quản lý xác định được nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Khi xây dựng khung năng lực, doanh nghiệp sẽ phải xác định được yêu cầu về loại năng lực và cấp độ ở từng năng lực của vị trí hiện tại hoặc vị trí cần phát triển, đồng thời thực hiện đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên. Không chỉ dừng lại ở đó, khung năng lực còn thiết lập một nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống quản lý thành tích và chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Ngày 18/4/2021, Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức khóa học “Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp – MM14” do chuyên gia Phan Sơn giảng dạy. Khóa học giúp anh/chị học viên có được nền tảng kiến thức và kỹ năng xây dựng khung năng lực chuyên nghiệp và áp dụng tốt cho công việc, nhằm phát triển bản thân trong các công việc quản trị nhân sự.

Đôi nét về giảng viên Phan Sơn

– Giảng viên có nhiều năm trải nghiệm và nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực, tái cấu trúc hệ thống quản lý trong vai trò là Giám đốc nhân sự (CPO), Giám đốc quản lý hệ thống (COO)  tại các Tập đoàn có quy mô lớn Việt Nam và Nhật Bản

– Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Quản lý – Đại học KH XH&NV

– Giảng viên chuyên gia tư vấn tại các công ty và đơn vị

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp MM14

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp MM14

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp MM14

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp MM14

blank

blank