Hotline: 0936.636.232

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- Công ty TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN SÔNG CẤM

Ngày 27, 28/12/2022, Học viện Đào tạo Doanh nhân HPM đã đào tạo chuyên đề ”  LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ” – ThS. Đoàn Hữu Cảnh – tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm

z3992217373142_d19c5bfcf7ddd761df351d46b433eb8a.jpg

z3991408471225_f335f23d7b3d45544159949e117ddb06.jpg

z3991408465225_d1f7010c8fe5bb9a6af800953d5fcb18.jpg

Nội dung chuyên đề:

PHẦN 1: Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

– Mục tiêu & Quy trình lập kế hoạch tài chính

– Lập kế hoạch kinh doanh

– Lập kế hoạch ngân sách tiền mặt

– Lập các báo cáo tài chính dự toán

Phần 2: Tài chính dự án đầu tư

– Các vấn đề tài chính dự án đầu tư

– Quản trị rủi ro tài chính dự án

– Quản lý việc xây dựng hệ thống thông số trong tính toán hiệu quả tài chính

– Quản lý phương pháp tính toán hiệu quả tài chính

– Rủi ro dự án đến từ những sự biến động kinh tế vĩ mô

Ngày đào tạo đã diễn ra thành công tốt đẹp

blank

blank