Hotline: 0936.636.232

Đào tạo chương trình “Nâng cao năng lực lao động” tại Công ty TNHH Nhật Việt

Nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập đòi hỏi đội ngũ lao động phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực là lực lượng lòng cốt của doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực lao động cho đội ngũ nhân viên là một vấn đề rất quan trọng trong doanh nghiệp bởi vì đây là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quyết định để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế siêu cạnh tranh như hiện nay.

Để giải quyết vấn đề này, ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhật Việt đã phối hợp cùng Tổ chức đào tạo doanh nhân HPM tổ chức chương trình đào tạo inhouse chuyên đề  “Nâng cao năng lực lao động trong bối cảnh nền kinh tế siêu cạnh tranh” cho hơn 100 cán bộ nhân viên Công ty TNHH Nhật Việt do TS. Lê Thẩm Dương giảng dạy.

Hơn 100 cán bộ nhân viên Công ty TNHH Nhật Việt tham gia chuyên đề đào tạo “Nâng cao năng lực lao động trong bối cảnh nền kinh tế siêu cạnh tranh” 

Qua chương trình đào tạo, TS. Lê Thẩm Dương đã cung cấp cho các cán bộ nhân viên Công ty TNHH Nhật Việt những cái nhìn khái quát chung về thị trường kinh tế hiện nay, những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp và cả người lao động trong nền kinh tế siêu cạnh tranh. Từ đó, đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực và giải pháp giúp người lao động tự nâng cao được năng lực cho bản thân.

TS. Lê Thẩm Dương giảng về nâng cao năng lực lao động

Ngoài ra, TS. Lê Thẩm Dương còn chia sẻ cho các cán bộ nhân viên trong công ty về các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho công việc. Chương trình đào tạo đã giúp cho người lao động cảm thấy tự tin hơn, tạo cho họ cảm giác yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, đem hết khả năng của mình phục vụ cho doanh nghiệp và coi sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp là sự phát triển của bản thân.

blank

blank