Hotline: 0936.636.232

7 cách đo lường ROI của các chương trình đào tạo

Sự phát triển kỹ năng mềm là vô hình, có thể gây khó khăn cho việc theo dõi và trình bày ROI. Nhưng tác động to lớn của kỹ năng mềm đối với mọi bộ phận của doanh nghiệp thì dễ đo lường hơn nhiều.

7 cách đo lường ROI của các chương trình đào tạoMặc dù nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp không thể không đầu tư vào việc phát triển kỹ năng mềm của nhân viên, nhưng ngân sách, đặc biệt là các sáng kiến ​​học kỹ năng mềm xung quanh, thường bị cắt giảm đầu tiên. Việc thiếu kinh phí này thường do khó chứng minh ROI của kỹ năng mềm so với kỹ năng cứng hoặc kỹ thuật.

Dưới đây là một số ví dụ về các lĩnh vực bạn có thể đo lường để chứng minh các kỹ năng mềm có tác động như thế nào đối với một doanh nghiệp:

Đo lường tỷ lệ tương tác

Để đo lường tác động của việc học, các chuyên gia L&D nên xem xét một nền tảng theo dõi tỷ lệ sử dụng và tương tác của người học. Nếu một nền tảng hoặc nội dung cụ thể đang được sử dụng và tiêu thụ thường xuyên, thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nhân viên đang hưởng lợi từ khóa đào tạo kỹ năng mềm của ng ty.

Để quá trình đào tạo có tác động nhất diễn ra và để có kết quả tích cực nhất cho những người nắm giữ ngân sách, bộ phận nhân sự nên đánh giá từ tỷ lệ tương tác và điều chỉnh các chương trình cho phù hợp.

7 cách đo lường ROI của các chương trình đào tạoPhỏng vấn hoặc khảo sát nhân viên của bạn

Giống như cách một nền tảng học tập đo lường mức độ sử dụng và gợi ý người dùng chủ động tương tác với nội dung nào, các nhà quản lý thực hiện một số nghiên cứu định tính của riêng họ bằng cách phỏng vấn hoặc khảo sát người dùng là một cách tuyệt vời để đo lường và theo dõi mức độ thành ng của một sáng kiến ​​học tập. Kết quả là một ng cụ tuyệt vời để trình bày với những người có ngân sách.

Theo dõi tỷ lệ năng suất

Sự kết hợp của các kỹ năng mềm như đa nhiệm, chủ động, tổ chức và tư duy sáng tạo có tác động trực tiếp và tích cực đến tỷ lệ năng suất giữa các tổ chức đặt sự phát triển của nhân viên làm trọng tâm. Xác định và theo dõi tỷ lệ thành ng của các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của ng ty khi thực hiện các sáng kiến ​​kỹ năng mềm là một cách tuyệt vời để đo lường ROI.

Đo lường và so sánh doanh thu của nhân viên

Sự luân chuyển của nhân viên là một trong những yếu tố chi phí cao nhất của bất kỳ tổ chức nào nhưng nó cũng là một yếu tố dễ đo lường. Cung cấp cho nhân viên cơ hội phát triển kỹ năng mềm sẽ có tác động tích cực đến tỷ lệ giữ chân nhân viên.

Báo cáo Workplace Learning năm 2018 của Linkedin cho thấy 94% nhân viên sẽ kéo dài thời gian ở lại một tổ chức đầu tư vào sự phát triển nghề nghiệp của họ. So sánh cả việc giữ chân nhân viên khi thực hiện đào tạo kỹ năng mềm với trước khi triển khai là một cách hiệu quả để đo lường ROI.

Nhìn vào tác động đến xung đột

Một số kỹ năng mềm có lợi nhất để phát triển cả về cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của một cá nhân là giải quyết xung đột và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Cung cấp cho nhân viên những ng cụ phù hợp để cải thiện kỹ năng của họ trong những lĩnh vực này sẽ dẫn đến giảm bớt sự cọ xát tại nơi làm việc, tăng khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt hơn.

7 cách đo lường ROI của các chương trình đào tạoKhảo sát sự hài lòng của khách hàng

Khi nói đến yếu tố quan trọng nhất để thành ng trong kinh doanh, không thể đánh bại sự hài lòng cao của khách hàng. Bởi vì mối quan hệ với khách hàng và khách hàng được thúc đẩy bằng cách kết nối và giao tiếp với nhân viên của tổ chức, những người có kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ sẽ dẫn dắt ng ty hướng tới việc tăng cường dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng cao hơn.

Một cách tuyệt vời để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng là yêu cầu khách hàng hoàn thành một cuộc khảo sát hoặc xếp hạng mức độ dịch vụ khách hàng của họ và trình bày những phát hiện cho những người có ngân sách.

Đo lường thành ng với tối ưu hóa quy trình

Khi tinh thần đồng đội thành ng, khả năng giao tiếp tuyệt vời và kỹ năng quản lý thời gian tốt trở thành tiêu chuẩn của ng ty, các quy trình được tối ưu hóa và các mục tiêu kinh doanh được hoàn thành một cách hiệu quả  hiệu quả hơn. Xem xét thời gian từ khi bắt đầu dự án đến khi hoàn thành là một cách hữu ích và hữu hình để trình bày ROI.

Đầu tư vào việc phát triển các kỹ năng mềm của nhân viên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các lĩnh vực được đề cập trong bài viết này mà sẽ có tác động sâu sắc đến mọi bộ phận của doanh nghiệp. Theo dõi và đo lường tác động đó và trình bày kết quả sẽ cho người nắm giữ ngân sách biết các kỹ năng mềm quan trọng như thế nào đối với sự thành ng của doanh nghiệp.

Đào tạo  doanh nghiệp tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank