Hotline: 0936.636.232

TS. NGUYỄN ĐĂNG MINH

TS. NGUYỄN ĐĂNG MINH

Quá trình công tác:

 • 8/2016 – đến nay: Phó Viện trưởng, Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
 • 8/2014 – 8/2016: Phó Chủ nhiệm khoa, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
 • 3/2012 – 8/2014: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
 • 3/2011 – 3/2012: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
 • 4/2004 – 3/2011: Chuyên gia Phòng Quản trị dự án chuyển giao công nghệ tại trụ sở chính, Tập đoàn Toyota, Toyota, Nhật Bản

Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

(2017-nay: Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Quản trị tinh gọn Made in Vietnam).

 • Quản trị công nghệ tại doanh nghiệp, tổ chức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam vào thực tiễn Quản trị doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam vào thực tiễn quản trị quốc gia, quản trị tổ chức công trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Quản trị Đại học tinh gọn Made in Vietnam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Quản trị Bệnh Viện Tinh Gọn Made in Vietnam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn tại Việt Nam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu trong toàn bộ hệ thống.
 • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, các mô hình quản trị mới, tạo động lực phát triển nền kinh tế xã hội.
 • Nghiên cứu về phát triển hệ thống công nghiệp phụ trợ (Supporting Industry), cụm nghành công nghiệp (Industrial Cluster) phục vụ cho ngành sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô phỏng tư duy quản trị để tối ưu hóa các quyết định của doanh nghiệp.

blank

blank