Hotline: 0936.636.232

TS. BÙI QUANG VĨNH

TS. BÙI QUANG VĨNH

  • Tiến sỹ (PhD) của Đại học Nam Úc (UniSA) ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng (Public Relations),
  • Giám đốc điều hành – Công ty phân phối của tập đoàn Bhatia Brothers
  • Viện phó Viện Marketing Việt nam (VMI),