Hotline: 0936.636.232

TS. BÙI QUANG NGỌC

Ông đang là Phó Chủ Tịch Tập đoàn FPT

Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT.