Hotline: 0936.636.232

 • Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số doanh nghiệp hiện nay

  Chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp là một quá trình quan trọng để cho các doanh nghiệp bắt kịp tốc độ trong thế giới hiện đại. Việc nhanh chóng áp dụng công nghệ đang thay đổi cách khách hàng tham gia với các doanh nghiệp để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững [...]

  Xem thêm
 • Chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp là gì?

  Chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp là sự thay đổi về văn hóa, tổ chức và hoạt động của một doanh nghiệp, ngành hoặc hệ sinh thái thông qua việc tích hợp thông minh của công nghệ, quy trình và năng lực ở tất cả các cấp và chức năng theo giai đoạn và [...]

  Xem thêm
 • blank

  Đơn vị tư vấn chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp Hải Phòng

  Cuộc cách mạng chuyển đổi số doanh nghiệp Hải Phòng đang phát triển rất mạnh mẽ, nó không còn là một khái niệm xa vời, mà nó đang tác động sâu rộng tới mọi mặt từ đời sống, kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, quản trị kinh doanh... Với những doanh nghiệp tập đoàn lớn [...]

  Xem thêm
 • blank

  Chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp Hải Phòng hiện nay

  Ngày nay, khái niệm chuyển đổi số không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp khi họ đã và đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nó là thuật ngữ chung để mô tả việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất, quản trị để nâng [...]

  Xem thêm
 • blank

  Các giải pháp công nghệ theo lộ trình chuyển đổi số hiện nay

  Lộ trình chuyển đổi số là bản kế hoạch chi tiết về thời gian, các giai đoạn và các bước triển khai với ngân sách phù hợp cũng như cách thức giám sát và mục tiêu KPIs để điều phối và thúc đẩy thực hiện chuyển đổi trong toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức nhằm [...]

  Xem thêm
 • blank

  Quy trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp

  Lộ trình chuyển đổi số phổ biến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm giai đoạn chuẩn bị và 03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn có thể được thực hiện cùng một lúc hoặc chia nhỏ ra thành từng giai đoạn, [...]

  Xem thêm
 • blank

  Định nghĩa và các khái niệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp

  Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới” Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao [...]

  Xem thêm
 • blank

  Chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời đại 4.0

  Chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ số vào mọi lĩnh vực của doanh nghiệp, thay đổi cơ bản cách vận hành và quản trị có bài bản và hệ thống hơn. Đây là một sáng kiến ​​chiến lược quan trọng, chuyển đổi số – một thuật ngữ chung để mô tả việc […]

  Xem thêm
1 2 3 4