Hotline: 0936.636.232

Quy trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp

Lộ trình chuyển đổi số phổ biến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm giai đoạn chuẩn bị và 03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn có thể được thực hiện cùng một lúc hoặc chia nhỏ ra thành từng giai đoạn, phụ thuộc vào mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp. Đây là lộ trình phổ biến và có thể tùy chỉnh linh động theo hiện trạng của từng đơn vị.

Xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số

 • Xác định mục tiêu chiến lược và tầm nhìn chuyển đổi số
 • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số vào chiến lược chung dựa trên đánh giá mức độ sẵn sàng và mục tiêu của doanh nghiệp
 • Xác định cấu trúc sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp

Quy trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp

Trong quy trình chuẩn bị này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần thảo luận để xác định tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến lược chung trong dài hạn và ngắn hạn, tích hợp chiến lược chuyển đổi số vào chiến lược phát triển chung của đơn vị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để xác định hiện trạng trên lộ trình chuyển đổi số. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số tích hợp vào cùng chiến lược chung.

Chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp Hải Phòng

Để phát triển một cách bền vững và đồng bộ, trước khi triển khai các chiến lược, doanh nghiệp cần phải xác định rõ kiến trúc tổng thể của doanh nghiệp. Kiến trúc tổng thể sẽ mô tả đầy đủ các cấu phần kinh doanh thiết yếu và mối quan hệ của chúng. Do đó, kiến trúc tổng thế sẽ cung cấp các nguyên tắc, phương pháp và mô hình giúp doanh nghiệp thiết kế và hiện thực hóa cơ cấu tổ chức cũng như các quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng phù hợp.

1.Chuyển đổi số mô hình kinh doanh

 • Áp dụng công nghệ số để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, hình thành Trải nghiệm khách hàng
 • Từng bước triển khai áp dụng công nghệ số cho chuỗi cung ứng (kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, mua hàng đầu vào)
 • Áp dụng công nghệ số cho nghiệp vụ kế toán, tài chính
 • Xây dựng khung cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh, cung ứng và kế
  toán
 • Xây dựng chính sách bảo mật kinh doanh, dữ liệu và áp dụng các công
  cụ bảo mật

Do mục tiêu của hầu hết của doanh nghiệp tại Việt Nam là tăng trưởng, nên trong giai đoạn đầu tiên của chuyển đổi số, doanh nghiệp nên thực hiện chuyển đổi số đối với mô hình kinh doanh trước để nhận lại những giá trị tức thời từ các thành tựu của việc áp dụng công nghệ số. Doanh nghiệp cần nhanh chóng áp dụng công nghệ số để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng. Để đưa sản phẩm tới được nhiều khách hàng hơn, hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ cho Marketing như Google, Facebook với đa dạng các công cụ tối ưu quảng cáo, công cụ SEO và hàng loạt các hình thức Marketing mới cũng xuất hiện như Affiliate marketing, live stream, v.v. Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, v.v tạo sự thuận lợi cho hoạt động bán hàng trực tuyến hơn bao giờ hết. Các công nghệ về quản trị quan hệ khách hàng (CRM) như Geftly, GenCRM hay VietCRM sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động chăm sóc khách hàng, tiến hành dần dần cá nhân hóa trải nghiệm của từng khách hàng.

Quy trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp

Bên cạnh nâng cao trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần triển khai áp dụng công nghệ số cho chuỗi cung ứng (quản lý hàng tồn kho, dây chuyền sản xuất, quản lý mua hàng) để tăng cường lợi thế cạnh tranh, kiểm soát hiệu quả chi phí, đảm bảo hàng hóa đáp ứng được nhu cầu khách hàng và với chi phí thấp nhất.

Ngoài mô hình kinh doanh, doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến việc áp dụng công nghệ số vào các nghiệp vụ quản lý như kế toán, tài chính. Có nhiều nhà cung cấp các giải pháp công nghệ trên thị trường hiện nay như MISA, FAST, BRAVO hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo năng suất và chất lượng trong công tác kế toán – tài chính. Do đó, ở giai đoạn bắt đầy này, khi công nghệ số được áp dụng và đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cơ bản, doanh nghiệp cần quan tâm đến các chính sách và công cụ bảo mật để bảo vệ các bí mật kinh doanh, thông tin khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.

2.Hoàn thiện và chuyển đổi số mô hình quản trị

Bước 1. Hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu về dữ liệu
tích hợp cho bước tiếp theo

 • Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, con
  người, chính sách, quy trình cho tất cả các mảng nghiệp vụ chức năng
  của doanh nghiệp
 • Xây dựng chỉ tiêu quản trị (KPI/OKR) và hệ thống báo cáo quản trị, và
  yêu cầu cơ sở dữ liệu
 • Xác định các yêu cầu phục vụ mục đích tích hợp, chuyển đổi số toàn
  diện.

Khi đã đạt được tăng trưởng về mặt doanh thu và khách hàng, doanh nghiệp cần
xem xét hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu, con người, chính sách, quy trình và quản lý hiệu quả hoạt động ở đầu giai đoạn này. Quá trình hoàn thiện mô hình quản trị có thể bao gồm rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng – nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng, định biên nhân sự, mô tả công việc của từng vị trí chức danh, v.v. đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI/OKR) nhằm góp phần tạo dựng một văn hóa làm việc với trọng tâm là thúc đẩy hiệu quả làm việc. Các yêu cầu về dữ liệu liên quan để phục vụ việc đánh giá KPI cần được xác định trong bước này để làm đầu vào cho các chuyển đổi ở bước 2

Bước 2. Chuyển đổi số mô hình quản trị và hoàn thiện cơ sở dữ liệu

 • Áp dụng công nghệ số cho hệ thống báo cáo quản trị
 • Chuyển đổi số/tự động hóa quy trình cho các mảng nghiệp vu bao gồm
  lập kế hoạch, ngân sách và dự báo; quản trị nhân sự; quản lý công việc,
  v,v
 • Tiếp tục hoàn thiện chuyển đổi số cho mô hình kinh doanh tại giai đoạn 1
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu chung của toàn doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng

Sau khi đã hoàn thiện mô hình quản trị ở bước 1, doanh nghiệp đã có đòn bẩy để áp dụng các công nghệ nhằm số hóa một số quy trình như lập kế hoạch, quản trị nhân sự, v.v. Chuyển đổi số mô hình quản trị nên bắt đầu từ việc áp dụng các giải pháp công nghệ cho hệ thống báo cáo quản trị, hệ thống lập kế hoạch, ngân sách và dự báo, hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp. Bài toán lập kế hoạch, ngân sách và dự báo là chìa khóa để thực hiện và giám sát việc thực hiện các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ số cho phép doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng các thay đổi trong kinh doanh ảnh hưởng đến mục tiêu của doanh nghiệp như thế nào và từ đó đưa ra các điều chỉnh kịp thời. Các giải pháp công nghệ hiện có trên thị trường cho phép doanh nghiệp kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả, tổng hợp, xử lý và cung cấp những thông tin mới giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động quản trị của mình

3.Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới

 • Áp dụng CNS để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ
  thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị
  trong doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ DN
 • Đầu tư vào đổi mới sáng tạo (R&D) để tạo ra các thay đổi trong sản
  phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cấp các hệ thống hiện tại
 • Áp dụng CNS mới để đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ
  liệu của toàn DN

Sau khi đã thực hiện chuyển đổi số ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt, sử dụng một cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ doanh nghiệp của mình. Một hệ thống tích hợp giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dài thông qua việc tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.