Hotline: 0936.636.232

THS. NGUYỄN VĂN THỨC

– Chuyên gia cao cấp của Hội tư vấn thuế Việt Nam (CPT).

– Giảng viên cao cấp/chuyên gia cao cấp về Tài chính – Thuế – Kế toán.

– Nguyên giám đốc tài chính CFO và kế toán trưởng cho nhiều Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

– Các cơ quan công tác như:

+ Giám đốc tài chính (CFO) Cty Quốc Việt (Cà Mu) – Doanh thu trên 3.700 tỷ/năm.

+ Giám đốc tài chính (CFO) Cty Y Dược Viên Minh; Cty Trà Sương Mai.

+ Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đào tạo SPEED Việt Nam.

blank

blank