Hotline: 0936.636.232

HPM KHAI GIẢNG KHOÁ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO08 VỚI CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, không ai có thể phủ nhận vai trò của CFO kể cả đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, cùng với dòng chảy của nền kinh tế, “chân dung” của một CFO chuyên nghiệp ngày nay cũng đã khác xa so với trước đây. Vì vậy, các CFO phải luôn tự cập nhật cho mình kiến thức và kỹ năng mỗi ngày, để không bị lạc hậu so với thế giới.

Khoá học Giám đốc tài chính

Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe trong việc quản lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quả tài chính của 1 CFO chuyên nghiệp, HPM đã xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Giám đốc tài chính bám sát tình hình kinh tế hiện nay.

Khoá học Giám đốc tài chính

Ngày 17/04/2022, Học viện HPM khai giảng khoá Giám đốc điều hành với chuyên đề: Xây dựng hệ thống kế toán cho nhà lãnh đạo. Chương trình được giảng dạy bởi Ths Nguyễn Văn Thức và thu hút nhiều anh/chị đến từ các ngành nghề khác nhau.

Khoá học Giám đốc tài chính

Nội dung chương trình

  • Xây dựng Hệ thống Kế toán cho nhà lãnh đạo
  • Kiến thức thuế cho nhà Quản trị
  • Nhận diện và phòng ngừa rủi ro thuế (Những tử huyệt thuế) dành cho CEO, Chủ DN
  • Các lưu ý đặc biệt về chi phí được trừ
  • Cập nhật chính sách thuế mới
  • Đối thoại – Giải đáp

Sau khi tham gia chuyên đề này, các anh chị học viên sẽ hiểu bản chất các sắc thuế chính đối với doanh nghiệp và có được phương pháp quản lý, kiểm soát kê khai báo cáo thuế hiệu quả.

Khoá học Giám đốc tài chính

Đôi nét về giảng viên Nguyễn Văn Thức

  • Giảng viên cao cấp/chuyên gia cao cấp về Tài chính – Thuế – Kế toán – Kiểm toán nội bộ
  • Chuyên gia cao cấp của Hội tư vấn thuế Việt Nam (CPT)
  • Nguyên Giám đốctaif chính CFO và kế toán trưởng cho nhiều DN lớn
  • Hiện nay thầy cũng đang là Cố vấn và giảng dạy về kế toán, thuế cho nhiều tập đoàn lớn như: Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Vinataba, Tổng công ty Ximang Việt Nam…

Khoá học Giám đốc tài chính

Khoá học Giám đốc tài chính

blank

blank