Hotline: 0936.636.232

Đào tạo Tổ chức sản xuất tại Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, được thành lập từ năm 1960, là đơn vị đứng đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất Nhựa cung cấp trong nước và quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh cung cấp sản phẩm ra thị trường quốc tế.

HPM vinh dự được lựa chọn là đơn vị tư vấn và xây dựng kế hoạch đào tạo xuyên suốt cho Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Ngày 28 và 29/09 vừa qua HPm đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Quản Lý và Kiểm soát kho hàng hiệu quả” do chuyên gia Lê Văn Bảy giảng dạy

blank

blank