Hotline: 0936.636.232

Đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc” cho lớp Quản lý cấp trung MM 06

Trong công việc lẫn cuộc sống, ở bất kì vai trò, vị trí, hay công việc nào tại những mảng lĩnh vực khác nhau, thì chắc hẳn bạn có cả khối những thứ cần phải làm và thực hiện đúng theo thời hạn của nó. Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu bạn không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.

Hiểu được tầm quan trọng đó, ngay 22-04-2018, HPM đã tổ chức đào tạo chuyên đề “Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc” cho các Anh/chị học viên lớp Quản lý cấp trung MM06. Chương trình được giảng dạy bởi Ths. Nguyễn Hoàng Hải, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và đánh giá hiệu quả của công việc.

đào tạo xây dựng kế hoạch

Trong chuyên đề, các Anh/Chị học viên được cung cấp các kiến thức trọng yếu trong việc lập các kế hoạch làm việc, kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh; quy trình xây dựng các kế hoạch và tổ chức công việc nhằm nâng cao hiệu quả, tăng nâng suất làm việc.

đào tạo xây dựng kế hoạch

Lập kế hoạch công việc hay hoạch định công việc là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Qua chuyên đề đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc”, học viên sẽ nắm được những tư duy có hệ thống, biết cách phối hợp các nguồn lực để tổ chức hữu hiệu hơn, nắm vững các nhiệm vụ cơ bản để phối hợp với các phòng ban, sẵn sàng ứng phó, linh hoạt với những thay đổi của công việc…

đào tạo xây dựng kế hoạch

Chuyên đề đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc” là một trong những chuyên đề quan trọng nằm trong khóa học Quản lý cấp trung tại HPM. Đây là kỹ năng rất cần thiết đối với các nhà quản lý nếu muốn tăng năng suất và hiệu quả của công việc. HPM tin rằng sau chương trình này, các Anh/Chị học viên đã nắm được những kiến thức cốt lõi, những bài học, kinh nghiệm đáng giá để áp dụng trong công tác quản lý nhằm đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

blank

blank