Hotline: 0936.636.232

CG. PHẠM DUY HIẾU

CG.PHẠM DUY HIẾU

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 04 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp kiêm nhiệm Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình
  • Từ tháng 03 năm 2010 đến tháng 03 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình
  • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 03 năm 2010 : Phó tổng Giám đốc Phụ trách tài chính Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa
  • Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008 : Giám đốc điều hành văn phòng TP.HCM – Công ty cổ phần chứng khoán Vincom
  • Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Thành viên Ban Trù bị thành lập công ty cổ phần Quản lý quỹ SABECO

blank

blank