Hotline: 0936.636.232

CG. NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

CG. NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học CIBS, Thượng Hải, Trung Quốc.
  • Chủ tịch HĐQT IBOSSES VN
  • Nguyên Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ, Tập đoàn Schneider Electric khu vực châu Á – Thái Bình Dương
  • Nguyên Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn FPT
  • Nguyên cố vấn chiến lược tập đoàn VNPT