Hotline: 0936.636.232

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG

  • Phó hiệu trưởng Đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
  • Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Chuyên gia hàng đầu về tài chính, ngân hàng, dự án đầu tư…

blank

blank