HPM TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHÓA 26 VÀ 27

Ngày 15/04/2022 vừa qua, Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã tổ chức Lễ tổng kết cho lớp Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO26 và CEO27. Đã trải qua một thời gian dài học tập, giao lưu và kết nối cùng nhau, từ những người không quen biết các anh/chị lớp CEO đã […]