Hotline: 0936.636.232

Khóa học phân tích nền kinh tế qua biến số kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung

Cuộc cải tổ ng nghiệp 4.0 đã tạo ra tác động làm thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đặt ra những vấn đề mới trong việc tìm hiểu nền kinh tế vĩ mô tại các quốc gia từ vấn đề đo lường, thống kê kinh tế đến quản lý điều hành. Để thích nghi với điều kiện mới, chúng ta cần có những điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng trong ng tác quản lý và điều hành vĩ mô, đồng hành cùng xu nhịp kinh tế mới và tận dụng cơ hội cho tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

Những kiến thức về mặt lý thuyết và thực tế của kinh tế vĩ mô rất quan trọng để việc phân tích, lên kế hoạch và quản lý chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà quản lý cần có kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng, các sự kiện kinh tế vĩ mô. Đó là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và áp dụng các chính sách kinh tế vĩ mô tại các đơn vị doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Dự đoán ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ và tài khoá qua các biến số kinh tế vĩ mô chủ chốt
  • Sử dụng các chỉ số kinh tế để dự đoán diễn biến của nền kinh tế thông qua chu kỳ kinh tế.
  • Phân tích tác động của cơ cấu và vòng đời của ngành đối với triển vọng thu nhập của ngành theo thời gian.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

HPM xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực kinh doanh hoạt động. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên có thể áp dụng ngay được các kiến thức và kỹ năng được học để áp dụng vào ng việc.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: TS. Lê Thẩm Dương, TS. Hoàng Trung Dũng, TS. Lê Đỗ Duy Ân, TS. Vũ Hữu Kiên, CEO Nguyễn Tuấn Anh, CEO Nguyễn Hữu Thái Hòa,  GV. Trần Thị Minh Hải, Ths. Nguyễn Dương, TS. Đỗ Tiến Long, TS. Phan Tất Thứ, Ths. Phan Thanh Tùng, CG. Lê Phúc Khánh, TS. Đào Xuân Khương, CEO Phạm Duy Hiếu, CEO Đỗ Xuân Tùng..

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Khóa học phân tích nền kinh tế qua biến số kinh tế vĩ mô

Khóa học phân tích nền kinh tế qua biến số kinh tế vĩ mô

Khóa học phân tích nền kinh tế qua biến số kinh tế vĩ mô

Khóa học phân tích nền kinh tế qua biến số kinh tế vĩ mô

TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM?

HPM – là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của HPM là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng ng ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của HPM chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng ng ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của HPM đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

HPM thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có hàng ngàn doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của HPM và gần 5000 cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do HPM tổ chức.

Ngoài ra HPM còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.