Hotline: 0936.636.232

  • KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

    Khóa học CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại HPM Tiếp nối thành công của các khóa học CEO, CPO, ADB,… Học viện đào tạo HPM tiếp tục tổ chức khóa học đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp CFO trong năm 2023. Dưới đây là các thông tin khóa học chi […]

    Xem thêm