Hotline: 0936.636.232

Viettel IDC – QUẢN TRỊ MỤC TIÊU, LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

????Hôm nay 6/5/2023 tại công ty VIETTEL IDC – thành viên thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, hiện nay là nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu & Điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam. Học viện HPM vinh dự và tự hào khi là đơn vị đào tạo cho 30 cán bộ nhân viên về chuyên đề “QUẢN TRỊ MỤC TIÊU, LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC”, do chuyên gia Phan Sơn giảng dạy.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học, bàn, phòng tin tức và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, phòng tin tức và văn bản
Lập kế hoạch luôn là việc làm quan trọng để mọi thứ diễn ra theo đúng mong muốn của bạn. Để thành công, chúng ta cần thành công ngay từ khâu chuẩn bị, đó là vai trò của việc lập kế hoạch. Tuy nhiên, không phải cán bộ quản lý nào cũng có kỹ năng lập kế hoạch bài bản và chuyên nghiệp. Lập kế hoạch xong cũng chưa đủ, một cán bộ quản lý cần có năng lực tổ chức và quản trị mục tiêu công việc hiệu quả. Và cũng không phải cán bộ quản lý nào khi được bổ nhiệm đều đáp ứng ngay yêu cầu của tổ chức về năng lực tổ chức và quản trị mục tiêu công việc của bộ phận và mỗi cá nhân.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học, bàn và văn bản
????Các lớp học của chuyên gia Phan Sơn đều sôi động nhờ những hoạt động teamwork thực tế hóa lý thuyết của thầy. Để tìm hiểu thêm chuyên đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

blank

blank