Hotline: 0936.636.232

TS. TRẦN QUỐC VIỆT

Ông đang là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ecopark

-Nguyên P.TGĐ Tập đoàn Kinh Đô -Nguyên P.TGĐ Công ty Biti’s
-Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

blank

blank