Hotline: 0936.636.232

TS. Phan Tất Thứ

Nguyên Ủy viên thương mại của Chính phủ Canada.

– Giảng viên quốc tế chương trình Doanh nhân Empretec do đại học Harvard Hoa Kỳ thiết kế.
– Nguyên điều phối kinh doanh của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

– Là tác giả của nhiều mô hình phát triển năng lực, đã được cấp chứng nhận bản quyền như: BizMind, CI@Biz, BizGo, BizChange, BizUp,…

blank

blank