Hotline: 0936.636.232

TS. Lê Thẩm Dương đào tạo chuyên đề về nghệ thuật thu hồi công nợ và kỹ năng giãn nợ

Ngày 13/12/2013 HPM đã tổ chức thành công khóa học về Nghệ thuật thu hồi công nợ và kỹ năng giãn nợ với sự chia sẻ của chuyên gia, diễn giả nổi tiếng TS. Lê Thẩm Dương.

Ngày 13/12/2013 HPM đã tổ chức thành công khóa học về Nghệ thuật thu hồi công nợ và kỹ năng giãn nợ với sự chia sẻ của chuyên gia, diễn giả nổi tiếng TS. Lê Thẩm Dương.