Hotline: 0936.636.232

Tổng kết lớp Giám đốc điều hành Chuyên nghiệp – CEO 03

Ngày 15 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Đào tạo Doanh nhân HPM long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao chứng chủ tốt nghiệp cho các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo Giám đốc điều hành Chuyên nghiệp – CEO 03.

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

Tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-03

blank

blank