Hotline: 0936.636.232
Làm thế nào để tiến hành đào tạo kỹ năng mềm?
Làm thế nào để tiến hành đào tạo kỹ năng mềm?
Ngày 25/11/2021 Tin tức nổi bật

Tầm quan trọng của các kỹ năng mềm tại nơi làm việc ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng cũng như sinh viên. Mọi người đang nhận ra...

Xem thêm

7 kỹ năng hàng đầu của nhân viên cho khóa đào tạo năm 2022
7 kỹ năng hàng đầu của nhân viên cho khóa đào tạo năm 2022
Ngày 25/11/2021 Tin tức nổi bật

Làm thế nào nhân viên và kỹ năng của họ có thể theo kịp trong một thế giới và một nơi làm việc không ngừng thay đổi - và làm chúng ta ngạc...

Xem thêm

Các kỹ năng mềm hàng đầu bạn cần  đào tạo cho nhân viên
Các kỹ năng mềm hàng đầu bạn cần  đào tạo cho nhân viên
Ngày 24/11/2021 Tin tức nổi bật

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra kỹ năng mềm tại nơi làm việc khác biệt như thế nào giữa các nhân viên. Tác giả Peggy Klaus đã nói rằng:...

Xem thêm

Đào tạo kỹ năng mềm để tăng hiệu suất kinh doanh
Đào tạo kỹ năng mềm để tăng hiệu suất kinh doanh
Ngày 19/11/2021 Tin tức nổi bật

Việc đào tạo kỹ năng mềm mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn? Đào tạo kỹ năng doanh nghiệp

Xem thêm

10 lý do tại sao kỹ năng mềm lại quan trọng đối với nhà tuyển dụng
10 lý do tại sao kỹ năng mềm lại quan trọng đối với nhà tuyển dụng
Ngày 18/11/2021 Tin tức nổi bật

Mặc dù kỹ năng cứng thể hiện kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn về một khả năng cụ thể, có thể đo lường được, kỹ năng mềm thường...

Xem thêm

Làm thế nào để đào tạo kỹ năng mềm trực tuyến cho doanh nghiệp?
Làm thế nào để đào tạo kỹ năng mềm trực tuyến cho doanh nghiệp?
Ngày 18/11/2021 Tin tức nổi bật

Trong công tác quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các chương trình đào tạo nội bộ là một nhiệm vụ quan trọng mà doanh...

Xem thêm

Gọi ngay: 0936 636 232
SMS: 0936 636 232 Chat Zalo