Hotline: 0936.636.232

THS. VŨ LONG

THS. VŨ LONG

  • Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính Chuyên gia 18 năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo doanh nghiệp
  • Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế;
  • Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam.