Hotline: 0936.636.232

THS. NGUYỄN DƯƠNG

THS. NGUYỄN DƯƠNG

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, ông Nguyễn Dương luôn cho rằng khi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm chín muồi trong một doanh nghiệp, mọi nhân viên dù là trung bình cũng sẽ biết cách để “chớp mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng”.

Ông là người đầu tiên ở Việt Nam và đồng thời là người thứ 6 tại khu vực ASEAN đạt được chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng – Certified Customer Experience Professional (CCXP), chứng chỉ cao nhất về Customer Experience được cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Nhà nghề Toàn cầu – CXPA.

Ông đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải nghiệm khách hàng. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như:

  • Chuyên viên bán hàng, tiếp thị, kế hoạch Kinh doanh VNPT – 5 năm
  • Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA) – 3 năm
  • Giám đốc phát triển quan hệ khách hàng và đối tác Singtel Việt Nam – 6 tháng
  • Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam – 6 năm
  • PGĐ chiến lược khách hàng Viettel mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom – 1 năm.
  • Hiện nay: chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược, nhà đầu tư, đồng sáng lập và sáng lập một số công ty.

Tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế hơn 10 năm nên ông sớm ý thức được các quan điểm quản trị mới nhất, trong đó ông dành nhiệt huyết của mình vào quản trị trải nghiệm khách hàng. Là chuyên gia tư vấn đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, ông mong muốn tuyền tải rộng rãi và giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu và áp dụng trải nghiệm khách hàng cả chiến lược và thực thi để phát triển bền vững trong cạnh tranh.

Ông Dương tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội và là Thạc sỹ kinh doanh quốc tế tại Đại học Capilano, Vancouver, Canada.

blank

blank